MITAV

Mezinárodní konference
Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy

The international conference of
Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences