MITAV

Mezinárodní konference
Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy

The international conference of
Mathematics, Information Technologies and Applied SciencesKonference MITAV 2022 se bude konat ve dnech 16. a 17. června 2022.

The MITAV 2022 conference will be held on 16th-17th June 2022.