MITAV

Mezinárodní konference
Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy

The international conference of
Mathematics, Information Technologies and Applied SciencesKonference MITAV 2021 se bude konat ve dnech 17. a 18. června 2021.

The MITAV 2021 conference will be held on 17th-18th June 2021.